Βιβλία για USMLE step 2 CK

Σε αυτό το ποστ παρατίθενται τα γνωστώτερα βιβλία για την προετοιμασία του Step 2 CK. Όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο ποστ για Step 1, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 3 τακτικές (γενικότερα):

  1. Αποκλειστικά η σειρά Kaplan
  2. Αποκλειστικά review books διαφόρων σειρών
  3. Συνδυασμός των ανωτέρω

Εδώ παρατίθενται τα διασημότερα review books ανά κατηγορία:

USMLE Step 2 Review books:


Internal Medicine:

Surgery:

Pediatrics:

Obstetrics and Gynaecology:

Neurology:

Psychiatry:
No comments:

Post a Comment